FFM PL 2018 – Regulamin

 1. CELE
  1.1. Popularyzacja wędkowania na klasyczny feeder
  1.2. Zwiększenie umiejętności zawodników w w/w dyscyplinie
  1.3. Wyłonienie zwycięzców w zawodach eliminacyjnych oraz finałowych.
 2. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
  2.1. Zawody odbędą się według następującego terminarza: http://glinywedkarskie.pl/category/terminarz/
 3. STATUS I CHARAKTER ZAWODÓW
  3.1. FFMPL jest ogólnopolskim, cyklem zawodów w dyscyplinie klasycznego feedera
  3.2. Jest to turniej rozegrany w klasyfikacji indywidualnej
  3.3. Opłata startowa wynosi – 100 zł za zawodnika. Wszystkie zebrane środki są wydawane na nagrody wsparcie techniczne i arbitrażowe
  3.4. Opłata startowa za dwu dniowy finał wynosi 60 zł za zawodnika.
 4. UCZESTNICY
  4.1. Zawodnicy chcący wziąć udział w turnieju muszą zgłosić uczestnictwo przy pomocy internetowego formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest na stronie z zakładce terminarz w każdej z opisanych eliminacji
  4.2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie feederowej (http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/161708/pliki/zosw2018_cz_ii9_feeder.pdf) oraz niniejszego regulaminu oraz postępowania zgodnie z instrukcjami i wskazówkami sędziów
  4.3. Uczestnicy turnieju ponoszą pełną odpowiedzialność za konsekwencje naruszenia Zasad organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie feederowej oraz niniejszego Regulaminu.
 5. ORGANIZATORZY, SĘDZIOWANIE
  5.1. Zawody odbywają się pod auspicjami firmy Gliny Natura i Flagman TM
  5.2. Sędziowanie odbywa się zgodnie z Zasadami organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie feederowej.
 6. ELIINACJE, FINAŁ
  6.1. Eliminacje odbywają się jeśli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy 35 osób
  6.2. Eliminacje wygrywa zawodnik zgodnie z Zasadami organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie feederowej
  6.3. Awans do finału osiągają zawodnicy którzy w klasyfikacji generalnej poszczególnych eliminacja zakończyli rywalizację w pierwszej 10-tce.
 7. SPONSORZY
  7.1. Głównym sponsorem jest Flagman TM.
 8. NAGRODY
  8.1. W eliminacjach przywidziano nagrody dla pierwszych 9-ciu zawodników
  8.2.Suma nagród w pojedynczej eliminacji wynosi od 3500 do 6500 zł w zależności od frekwencji.
  8.3. Nagrody mają postać bonów zakupowych do realizacji w sklepie GLINY NATURA, wartość bonów waha się od 1200-100 zł
  8.4. W Finale przywidziano nagrody dla pierwszych 9-ciu zawodników
  8.5. Nagrody w finale będą miały formę rzeczową i zostaną ufundowane przez firmę Flagman TM.
 9. PRZEPISY KOŃCOWE
  9.1. Publikacja niniejszego Regulaminu powinna rozpocząć rejestrację uczestnictwa w eliminacjach na oficjalnej stronie FFMPL2018 pod linkiem: http://glinywedkarskie.pl/category/terminarz/
  9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w finale 8 zawodników bez udziału w eliminacjach
  9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju.